Duur Training
5 Lesweken

Trainingstype
In-Company

Taal
Nederlands
Engels

BUSINESS ENGLISH

Engels is tegenwoordig de meest gebruikte taal in internationale betrekkingen. Het is ook van alle talen de meest aangeleerde als tweede taal. De problemen beginnen pas als je er echt mee bezig bent. De Engelse spraakkunst is eenvoudig, maar er is meer uitzondering dan regel. Engels is makkelijk te leren als eerste taal, maar erg moeilijk als tweede of derde taal. Wilt u prettig, verzorgd en helder Engels schrijven? Wilt u uw Engels opfrissen? Deze cursus werkt!

CERTIFICERING

Na succesvolle afronding van de training ontvangt u een certificaat van SMART Suriname – Business Academy

Business English

Prijs: SRD 1.365,-
Bedrijfskorting vanaf 8 personen

SMART SURINAME WORDT NIET BEÏNVLOED DOOR COVID-19 EN GAAT ZONDER ONDERBREKING DOOR

DE TRAINING

Door de Engelse taal op een juiste manier te gebruiken zult u professioneel en krachtig overkomen naar uw klanten en conversatiepartners. Zowel via de mail, fax, brief, telefoon als in een direct gesprek. Na het volgen van de training beheerst u de spreek-, lees-, schrijf- en luistervaardigheid waarmee je in de internationale zakenwereld goed kunt communiceren en een professionele indruk maakt.

Wat leert u?
• Grammatica
• Spellingsregels
• Alineaopbouw
• Vaste uitdrukkingen van het Engels
• Gebruik van leestekens en hoofdleters
• Articuleren, correct spreken
• Correct schrijven van brieven en rapporten
• Correct formuleren van heldere en krachtige zinnen
• Begrijpelijkheid en aantrekkelijkheid van zinsbouw en
woordkeus

COMPETENCIES

Gespreksvaardig| Zorgvuldigheid| Schriftelijke communicatie Zelfstandigheid| Mondelinge communicatie

IN-COMPANY TRAINING

TRAININGSPROGRAMMA'S OP MAAT VOOR UW ORGANISATIE

De op maat gemaakte trainingsprogramma’s van SMART Suriname zijn de kosteneffectieve manier om werknemers volgens uw schema te trainen. De trainingen minimaliseren de kosten per student, verlagen de reiskosten en zorgen ervoor dat de inhoud specifiek is voor uw exacte behoeften. 5 Voordelen van op maat gemaakte trainingsprogramma’s:

  1. Expertise op uw locatie: bespaart tijd en reiskosten
  2. Handige planning: train groepen van vijf of meer
  3. Trainingen op maat: training die is afgestemd op de behoeften van uw groepen
  4. Onmiddellijke resultaten: werknemers die klaar zijn om toe te passen wat ze hebben geleerd
  5. Ondersteuning met toegevoegde waarde: docent is beschikbaar om na de sessie vragen te beantwoorden