Duur Training
3 Lesweken

Trainingstype
In-Company

Taal
Nederlands
Engels

EFFECTIEVE VERGADERTECHNIEKEN

Het ineffectief voeren van besprekingen, vergaderingen en meetings kan vaak saai zijn, te lang duren en levert geen concreet resultaat op. Daarom wordt vergaderen vaak als tijdsverspilling beschouwd, terwijl efficiënt en productief overleg juist heel nuttig kan zijn, de besluitvorming kan versnellen en dus heel wat tijdwinst kan opleveren.

CERTIFICERING

Na succesvolle afronding van de training ontvangt u een certificaat van SMART Suriname – Business Academy

Effectieve Vergader- technieken

Prijs: SRD 1.115,-
Bedrijfskorting vanaf 8 personen

SMART SURINAME WORDT NIET BEÏNVLOED DOOR COVID-19 EN GAAT ZONDER ONDERBREKING DOOR

DE TRAINING

De training “Effectieve Vergadertechnieken” geeft u inzicht in uw sterke kanten en verbeterpunten op het gebied van
vergaderen. U weet voortaan hoe u uw vergaderingen effectief kunt laten verlopen en hoe u meer invloed kunt uitoefenen op het verloop van een vergadering. U kent het belang van een goede agenda en fasering en weet constructief om te gaan met lastige situaties en halsstarrige deelnemers.

Wat leert u?
• Welke stappen nodig zijn om tot een efficiënte vergadering te komen
• Welke soorten van vergaderingen we kunnen ondescheiden
• Besluitvorming tijdens vergaderingen verbeteren
• Voorbereiden van vergaderingen (incl. voorzittersrol)
• Hoe we kunnen omgaan met emoties en conflicten in een vergadering
• Op welke manier we een stuurloze vergadering weer op de rails kunnen krijgen
• Hoe concrete afspraken te maken voor feedback en opvolging

COMPETENCIES

Confronteren | Initiatief | Samenwerken |Omgevingsbewustzijn| Zorgvuldigheid | Zelfstandigheid |Luisteren|Doelresultaatgericht | Onderhandelen |Mondelinge en Schrifelijke Communicatie

IN-COMPANY TRAINING

TRAININGSPROGRAMMA'S OP MAAT VOOR UW ORGANISATIE

De op maat gemaakte trainingsprogramma’s van SMART Suriname zijn de kosteneffectieve manier om werknemers volgens uw schema te trainen. De trainingen minimaliseren de kosten per student, verlagen de reiskosten en zorgen ervoor dat de inhoud specifiek is voor uw exacte behoeften. 5 Voordelen van op maat gemaakte trainingsprogramma’s:

  1. Expertise op uw locatie: bespaart tijd en reiskosten
  2. Handige planning: train groepen van vijf of meer
  3. Trainingen op maat: training die is afgestemd op de behoeften van uw groepen
  4. Onmiddellijke resultaten: werknemers die klaar zijn om toe te passen wat ze hebben geleerd
  5. Ondersteuning met toegevoegde waarde: docent is beschikbaar om na de sessie vragen te beantwoorden