Duur Training
6 Lesweken

Trainingstype
In-Company

Taal
Nederlands
Engels

FINANCIEEL BELEID EN JAARREKENINGEN

De jaarrekening is het financieel eindverslag van de organisatie en geeft inzicht over de financiele situatie. De Surinaamse overheid stelt nieuwe eisen aan de jaarrekening via de Initiatiefwet 2017 “Wet op de jaarrekening”. In de training “Financieel beleid en jaarrekeningen” oefent u alle richtlijnen en regels ten aanzien van de Jaarrekening, balans, winst & verliesrekening en overige financiele grootheden. Ook krijgt u inzicht in het effect en de verandering die de Initiatiefwet 2017 “Wet op de Jaarrekening” met zich meebrengt.

CERTIFICERING

Na succesvolle afronding van de training ontvangt u een certificaat van SMART Suriname – Business Academy

Financieel Beleid en Jaarrekeningen

Prijs: SRD 2.595,-
Bedrijfskorting vanaf 8 personen

SMART SURINAME WORDT NIET BEÏNVLOED DOOR COVID-19 EN GAAT ZONDER ONDERBREKING DOOR

DE TRAINING

Met deze zeer praktische training zult u uw kennis op financieel
gebied naar een hoger niveau.

Wat leert u?
• Financiele informatiebehoefte
• Financiele positie korte en lange termijn
• Debiteurenbeheer
• Kasstroomoptimalisatie en -overzicht
• Grondslagen resultaatbepaling en resultaat waardering
• Tussentijdse rapportages en forecasting
• Opstellen financiële analyse
• Jaarrekening
• Consolidatie
• Overzicht van wet- en regelgeving

COMPETENCIES

Plannen en organiseren| Samenwerken| Zelfstandigheid|Zorgvuldigheid| Doel-/resultaatgericht

IN-COMPANY TRAINING

TRAININGSPROGRAMMA'S OP MAAT VOOR UW ORGANISATIE

De op maat gemaakte trainingsprogramma’s van SMART Suriname zijn de kosteneffectieve manier om werknemers volgens uw schema te trainen. De trainingen minimaliseren de kosten per student, verlagen de reiskosten en zorgen ervoor dat de inhoud specifiek is voor uw exacte behoeften. 5 Voordelen van op maat gemaakte trainingsprogramma’s:

  1. Expertise op uw locatie: bespaart tijd en reiskosten
  2. Handige planning: train groepen van vijf of meer
  3. Trainingen op maat: training die is afgestemd op de behoeften van uw groepen
  4. Onmiddellijke resultaten: werknemers die klaar zijn om toe te passen wat ze hebben geleerd
  5. Ondersteuning met toegevoegde waarde: docent is beschikbaar om na de sessie vragen te beantwoorden