Duur Training
3 Lesweken

Trainingstype
In-Company

Taal
Nederlands Engels

FUNCTIONERINGS- EN BEOORDELINGSGESPREKKEN

Mensen zijn de bouwstenen van uw organisatie. Stelt u zich eens voor: u kunt op een duidelijke en conflictloze manier moeilijke gesprekken voeren met uw medewerkers. U bent in staat om de capaciteiten van uw werknemers te identificeren en te benutten. U weet een klimaat van wederzijds respect en vertrouwen op te bouwen en gesprekken op een prettige manier te sturen. Wat zou u dat waard zijn?! De training zal dit einddoel helpen realiseren.

CERTIFICERING

Na succesvolle afronding van de training ontvangt u een certificaat van SMART Suriname – Business Academy

FU-BE Gesprekken

Prijs: SRD 895,-
Bedrijfskorting vanaf 8 personen

SMART SURINAME WORDT NIET BEÏNVLOED DOOR COVID-19 EN GAAT ZONDER ONDERBREKING DOOR

DE TRAINING

U communiceert als leidinggevende geregeld met uw werknemers. U hebt als leidinggevende de taak uw werknemers te motiveren, sturen en de optimale capaciteiten te benutten. Er kunnen allerlei storingen optreden tijdens een gesprek met uw werknemer: negatieve eerste indruk, onvoldoende luisteren, te weinig informatie geven of vragen, spanningen en/of conflicten.
In al deze situaties is het belangrijk u bewust te zijn van wat er gebeurt. In deze training leert u alle vaardigheden om een
effectief een efficient functionerings-en beoordelingsgesprek te voeren met uw werknemers.

Wat leert u?
• Het optimaal benutten van de capaciteiten van uw werknemers
• Het bijsturen en stimuleren van uw werknemers ter bevordering van de prestaties
• Het opstellen van een actieplan samen met uw werknemers
• Het beoordelen van uw werknemers aan de hand van gerealiseerde doelstellingen die voortgevloeid zijn uit eerdere gesprekken
• Het verbeteren van de onderlinge samenwerking

COMPETENCIES

Prestatiebevordering | Gespreksvaardig | Samenwerken | Conflicthantering | Luisteren | Flexibiliteit | Mondelinge Communicatie | Efficiënte beoordelin

IN-COMPANY TRAINING

TRAININGSPROGRAMMA'S OP MAAT VOOR UW ORGANISATIE

De op maat gemaakte trainingsprogramma’s van SMART Suriname zijn de kosteneffectieve manier om werknemers volgens uw schema te trainen. De trainingen minimaliseren de kosten per student, verlagen de reiskosten en zorgen ervoor dat de inhoud specifiek is voor uw exacte behoeften. 5 Voordelen van op maat gemaakte trainingsprogramma’s:

  1. Expertise op uw locatie: bespaart tijd en reiskosten
  2. Handige planning: train groepen van vijf of meer
  3. Trainingen op maat: training die is afgestemd op de behoeften van uw groepen
  4. Onmiddellijke resultaten: werknemers die klaar zijn om toe te passen wat ze hebben geleerd
  5. Ondersteuning met toegevoegde waarde: docent is beschikbaar om na de sessie vragen te beantwoorden