Duur Training
6 Lesweken

Trainingstype
In-Company

Taal
Nederlands
Engels

SURINAAMS ARBEIDSRECHT

Hoe zeker bent u ervan dat uw arbeidscontracten nog steeds voldoen aan de laatste wetgeving? Weet u zeker dat uw afspraken over werktijden, proetiijd, beloning, ziekte en vakantie wel geldig zijn? In welke gevallen en hoe mag u contracten verlengen of wijzigen? Zijn uw concurrentie-, studie- en boetebedingen goed opgesteld? En kent u de verstandigste manier om een contract te beëindigen?

CERTIFICERING

Na succesvolle afronding van de training ontvangt u een certificaat van SMART Suriname – Business Academy

Surinaams Arbeidsrecht

Prijs: SRD 2.595,-
Bedrijfskorting vanaf 8 personen

SMART SURINAME WORDT NIET BEÏNVLOED DOOR COVID-19 EN GAAT ZONDER ONDERBREKING DOOR

DE TRAINING

Het Arbeidsrecht blijft continu in beweging. Maar het is voor u en uw organisatie van onmisbaar belang te weten wat er volgens ons arbeidsrecht allemaal mogelijk en onmogelijk is. Wat het betekent voor uw praktijk! Deze praktische training zorgt ervoor dat u op een interactieve manier volledig op de hoogte wordt gebracht van de laatste veranderingen binnen de wet- en regelgeving. En dat levert u dé instrumenten om effectief en professioneel in te kunnen spelen op uw praktijksituaties.

Wat leert u?
• Inleiding Arbeidsrecht
• Kwalificatie arbeidsrelatie
• Inhoud van het arbeidscontract
• Wijziging van contract en arbeidsvoorwaarden
• Proetiijd en verlenging van contracten
• Bedingen en boeten op overtreding
• Goed werkgever en goed werknemer gedrag
• Ziekte en arbeidsongeschiktheid
• Ontslagrecht
• Actuele ontwikkelingen en de gevolgen

COMPETENCIES

Gespreksvaardig | Schriftelijke Communicatie | Mondelinge Communicatie| Zorgvuldigheid |Zelfstandigheid |Plannen en organiseren | Doel/resultaat gericht | Omgevingsbewustzijn | Tact/Sensitiefgedrag | Initiatief

IN-COMPANY TRAINING

TRAININGSPROGRAMMA'S OP MAAT VOOR UW ORGANISATIE

De op maat gemaakte trainingsprogramma’s van SMART Suriname zijn de kosteneffectieve manier om werknemers volgens uw schema te trainen. De trainingen minimaliseren de kosten per student, verlagen de reiskosten en zorgen ervoor dat de inhoud specifiek is voor uw exacte behoeften. 5 Voordelen van op maat gemaakte trainingsprogramma’s:

  1. Expertise op uw locatie: bespaart tijd en reiskosten
  2. Handige planning: train groepen van vijf of meer
  3. Trainingen op maat: training die is afgestemd op de behoeften van uw groepen
  4. Onmiddellijke resultaten: werknemers die klaar zijn om toe te passen wat ze hebben geleerd
  5. Ondersteuning met toegevoegde waarde: docent is beschikbaar om na de sessie vragen te beantwoorden