Duur Training
6 Lesweken

Trainingstype
In-Company

Taal
Nederlands
Engels

TOEGEPASTE ARBEIDSPSYCHOLOGIE

Medewerkers moeten niet alleen aan bepaalde eisen van vakbekwaamheid voldoen en productief zijn. Ze moeten ook voldoening hebben in hun werk en efficiënt in een organisatievorm kunnen functioneren. Meestal geldt: hebben mensen het naar hun zin aan het werk, beïnvloedt dat de werkhouding positief. Hoe zorg je dat je medewerkers tevreden zijn en blijven? Hoe ga je om met veranderingen in een organisatie? En hoe beïnvloed je de arbeidsprestaties?

CERTIFICERING

Na succesvolle afronding van de training ontvangt u een certificaat van SMART Suriname – Business Academy

Toegepaste Arbeidspsychologie

Prijs: SRD 2.095,-
Bedrijfskorting vanaf 8 personen

SMART SURINAME WORDT NIET BEÏNVLOED DOOR COVID-19 EN GAAT ZONDER ONDERBREKING DOOR

DE TRAINING

Tijdens de training gaan we in op de psychologie van de organisatie. Op een interactieve wijze leert u over diverse organisatiestructuren en het doel dat ze beogen. Ook wordt ingegaan op organisatieverandering en de factoren die daarbij bepalend zijn voor het succes. Bovendien leer je omgaan met weerstand tegen organisatieverandering. Andere onderwerpen die in deze training aan bod komen zijn: communicatie, leiderschap, de invloed van politiek gedrag binnen organisaties, groepsdynamica, het managen van groepen en
besluitvormingsprocessen.

Wat leert u?
• Psychologische inzichten toepassen op de werkvloer
• Arbeids- en organisatiepsychologie
• U bent in staat mensen en groepen sterker te laten
functioneren
• De talenten en competenties van werknemers in kaart
brengen
• Inzicht in groepsdynamica en dit proces beïnvloeden
• Het vertrouwen van mensen behouden of herstellen
• Het belang van employability en competentiemanagement
• Stromingen in de psychologie
• U leert wat mensen drijft en intrinsiek motiveert

COMPETENCIES

Tact/Sensitief gedrag | Plannen en organiseren | Omgevingsbewustzijn | Zorgvuldigheid |Assertiviteit | Samenwerken |Overtuigen en beïnvloeden

IN-COMPANY TRAINING

TRAININGSPROGRAMMA'S OP MAAT VOOR UW ORGANISATIE

De op maat gemaakte trainingsprogramma’s van SMART Suriname zijn de kosteneffectieve manier om werknemers volgens uw schema te trainen. De trainingen minimaliseren de kosten per student, verlagen de reiskosten en zorgen ervoor dat de inhoud specifiek is voor uw exacte behoeften. 5 Voordelen van op maat gemaakte trainingsprogramma’s:

  1. Expertise op uw locatie: bespaart tijd en reiskosten
  2. Handige planning: train groepen van vijf of meer
  3. Trainingen op maat: training die is afgestemd op de behoeften van uw groepen
  4. Onmiddellijke resultaten: werknemers die klaar zijn om toe te passen wat ze hebben geleerd
  5. Ondersteuning met toegevoegde waarde: docent is beschikbaar om na de sessie vragen te beantwoorden